“อ.ตถาตา สมพงศ์” มรภ.สงขลา คว้าเหรียญทอง Gold Prize ด้านศิลปะการแสดง ระดับนานาชาติ

“อ.ตถาตา สมพงศ์” มรภ.สงขลา คว้าเหรียญทอง Gold Prize ด้านศิลปะการแสดง ระดับนานาชาติ

“อ.ตถาตา สมพงศ์” มรภ.สงขลา ส่งผลงาน “คนที่มีหัวใจ”…

Read More