“อ.ตถาตา สมพงศ์” มรภ.สงขลา คว้าเหรียญทอง Gold Prize ด้านศิลปะการแสดง ระดับนานาชาติ

“อ.ตถาตา สมพงศ์” มรภ.สงขลา คว้าเหรียญทอง Gold Prize ด้านศิลปะการแสดง ระดับนานาชาติ
Spread the love

อ.ตถาตา สมพงศ์” มรภ.สงขลา ส่งผลงาน คนที่มีหัวใจ
คว้ารางวัลเหรียญทอง 
Gold Prize ด้านศิลปะการแสดง ระดับนานาชาติ

 

สุดปลื้ม อาจารย์ตถาตา สมพงศ์ คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลเหรียญทอง Gold Prize ด้านศิลปะการแสดง จากผลงานสร้างสรรค์ คนที่มีหัวใจ” เวทีนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับนานาชาติ

อาจารย์ตถาตา สมพงศ์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับรางวัลเหรียญทอง Gold Prize ด้านศิลปะการแสดง จากผลงานสร้างสรรค์ คนที่มีหัวใจ” ในงานนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับนานาชาติ (International Symposium on Creative Fine and Applied Arts ISCFA 2021 ‘The Cultural Creativity of Regional Arts towards the International Integration’) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (ISCFA 2021) จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2564

“อ.ตถาตา สมพงศ์” มรภ.สงขลา  คว้าเหรียญทอง Gold Prize ด้านศิลปะการแสดง ระดับนานาชาติ

อาจารย์ตถาตา กล่าวว่า ตนเริ่มสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เมื่อประมาณช่วงปลายปี 2562 และพัฒนางานมาอย่างต่อเนื่อง จนได้จัดแสดงในรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ในปีนี้ รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัล ซึ่งตอนแรกที่จะส่งผลงานนำเสนอก็กังวลอยู่ว่างานของตัวเองจะเข้ากับลู่ทางที่ส่งไปหรือไม่ ประเด็นที่นำเสนอจะรุนแรงไปไหม รู้สึกกลัวไปหมด ไม่คิดว่าจะได้รางวัล ต้องขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านและขอบคุณผู้จัดงานเป็นอย่างยิ่ง ที่เปิดพื้นที่ให้ได้แสดงออกทางความคิดและความรู้สึกในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะการแสดง

“อ.ตถาตา สมพงศ์” มรภ.สงขลา  คว้าเหรียญทอง Gold Prize ด้านศิลปะการแสดง ระดับนานาชาติ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics