อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา รับรางวัลชนะเลิศ “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา รับรางวัลชนะเลิศ “อำเภอสะอาด…

Read More