อาจารย์ มรภ.สงขลา จับมือนักวิจัยฝรั่งเศส พัฒนายางธรรมชาติ ใช้ทดแทนยางสังเคราะห์ สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเกษตรภาคใต้

อาจารย์ มรภ.สงขลา จับมือนักวิจัยฝรั่งเศส พัฒนายางธรรมชาติ ใช…

Read More