อว. MOU มรภ.สงขลา ฟื้นฟูทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมงานวิจัย สร้างความภาคภูมิใจรากเหง้าท้องถิ่น

อว. MOU มรภ.สงขลา ฟื้นฟูทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมงานวิจัย สร้างความภาคภูมิใจรากเหง้าท้องถิ่น

อว. ลงนามความร่วมมือ มรภ.สงขลา ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคม ม…

Read More