“อพ.สธ. มรภ.สงขลา” จับมือทีมนักวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร-คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมปลูกปักดำพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้

“อพ.สธ. มรภ.สงขลา” จับมือทีมนักวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร-คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมปลูกปักดำพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้

“อพ.สธ. มรภ.สงขลา” จับมือทีมนักวิชาการคณะเทคโนโลยีการเก…

Read More
Verified by ExactMetrics