เปิดยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 (Southern Book Expo 2020)

Spread the love

งานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ มหกรรมหนังสือภาคได้ ครั้งที่ 7 (Southern Book Expo 2020)

ยกทัพหนังสือใหม่บุกหาดใหญ่ ชวนพี่น้องชาวภาคไต้ “อ่านกันสนั่นเมือง”

 

           สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคอหงส์ จัดงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 (Southern  Book Expo 2020)  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้แนวคิด “อ่านกันสนั่นเมือง” งานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ถือว่าเป็นงานหนังสือระดับภูมิภาค งานที่ 2 ของปี ที่ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดขึ้นภายหลังจากการเกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  บนพื้นที่ 4,000 ตารางเมตร จาก 70 สำนักพิมพ์ รวม 200 บูท เริ่มตั้งแต่วันที่ 17- 25 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น.  ณ ศูนย์ประชุม นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมระยะเวลา 9 วัน

            นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิด “งานมหกรรมหนังสือ ภาคใต้ ครั้งที่ 7 (Southern Book Expo 2020)   กล่าวถึงงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 (Southern Book Expo 2020)  ในครั้งนี้ว่า จังหวัดสงขลา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง และได้ขึ้น ชื่อว่าเป็นเมืองมหานครแห่งการอ่าน และ  ยังพัฒนาให้หาดใหญ่ให้เป็น Hat Yai Learning city ยกระดับ คุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพราะจังหวัดสงขลา  เล็งเห็นว่าการสร้างคนเป็นสิ่งสำคัญ  หนังสือมีความสำคัญในการพัฒนาคน พัฒนาเมือง การที่มีพลเมืองที่มีคุณภาพย่อมส่งผลต่อการสร้างเมือง สร้างอนาคตที่ยั่งยืน   การจัดงาน มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 (Southern Book Expo 2020) จึงถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สำคัญ งานหนึ่งของจังหวัดสงขลา และเป็นความโชคของคนหาดใหญ่ ที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่ง ประเทศไทย เลือกพื้นที่นี้จัดงานหนังสือขึ้นครั้งนี้เป็นปีที่ 7 ซึ่งจัดติดต่อกันมาทุกปี เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ ประชาชนจังหวัดสงขลาได้เข้าถึงหนังสือที่หลากหลายให้มาชมและเลือกซื้อหนังสือ นอกจากจะกระตุ้นในเรื่อง ของเศรษฐกิจแล้ว ยังจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาหาความรู้จากการอ่านด้วย

            นายศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์ เลขาธิการ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ใน ฐานะตัวแทนคณะจัดงาน กล่าวว่า งานมหกรรมหนังสือ ภาคใต้ ครั้งที่ 7 (Southern Book Expo 2020) ถือว่าเป็นงานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัด ใกล้เคียงในภาคใต้ ได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือดี หนังสือออกใหม่ ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งหนังสือที่มีคุณภาพ ทัดเทียมกับส่วนกลาง ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในระดับภูมิภาค สร้างรายได้ จากการจัดงาน สร้างงานให้กับคนในพื้นที่ และสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลจากภาษีการซื้อ ภาษีขาย และเพิ่มช่อง ทางการจำหน่ายหนังสือให้กับสมาชิกของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ รณรงค์สร้างกระแสรักการอ่านและการเรียนรู้ ให้กันเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งภายในงานจะได้พบกับ   

  • นิทรรศการ Art of กองดอง  กระตุ้นการอ่านด้วยศิลปะในการดองหนังสือ
  • ศิลปะเยียวยาจิตใจ  จากโครงการ “นิทานไร้พรมแดน” (Tales Without Borders  การแสดงผลงานของเยาวชนภาคใต้ จากการประกวดออกแบบปกหนังสือ และการเขียนเรียงความ ภายใต้หัวข้อ “อ่านไร้พรมแดน” กิจกรรม Book
  • Talk จากนักคิดนักเขียน และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านจากท้องถ็่นภาคใต้
  •  Zone playground The Xvolution บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ด้านวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์ของไทย

 

         

             นอกจากนี้ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด  PUBAT BOOK CONTEST 2020 ในโครงการ

 PUBAT BOOK CONTEST 2020  ภายใต้หัวข้อ ” อ่านไร้พรมแคน” เพื่อเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจ ความฝัน แรงบันดาลใจ และความคิด สร้างสรรค์ทางด้านการเขียนและทางด้านศิลปะการออกแบบ เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร และการมอนทุนโครงการ 1 อ่านล้านตื่น เพื่อมอบทุนขื้อหนังสือตรงใจ ซึ่ง วัตถุประสงค์ของโครงการคือ การมอบโอกาสในการเลือกชื้อหนังสือที่เหมาะสมกับช่วงวัยและตรงใจที่อยากอ่านโดยสมาคผู้จัดพิมพ์ฯ ได้จัดทำของที่ระลึก อาทิเช่น เสื้อ , กระเป๋า, สมุด และ มาจำหน่าย เพื่อหารายได้นำไป สนับสนุนกิจกรรมหนังสือตรงใจมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เดินทางไปจัดงานในภูมิภาค ต่าง ๆ และในงานครั้งนี้ ได้มอบทุนโรงเรียนในพื้นที่ภาคได้ เป็นจำนวน 6 แห่ง

          สำหรับงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 2 (Southern Book Expo 2020)    สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯเชื่อว่า  ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น.  จะได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัด สงขลา และจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 80,000 คน ตลอดระยะการจัดงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7  (Southern Book Expo 2020)

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts