อธิบดีและข้าราชการกรมพิธีการทูต เยี่ยมเยียนพบปะคณะกงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดสงขลา

อธิบดีและข้าราชการกรมพิธีการทูต เดินทาง เยี่ยมเยียนพบปะคณะกง…

Read More