หาดใหญ่ เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ นายศักระ กป…

Read More