สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จับมือ วชช.สตูล “ฝึกซ้อมและถ่ายทอดรำโนรา”

  สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จับมือ วชช.สตูล “ฝึกซ้อมแล…

Read More

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จับมือสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย จัดสัมมนา “โนรา จากอินเดียสู่คาบสมุทรไทย” 

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จับมือสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย จัดสัมมนา “โนรา จากอินเดียสู่คาบสมุทรไทย” 

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จับมือสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย จัด…

Read More

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จับมือ ‘ครูควน ทวนยก’ ศิลปินแห่งชาติ “พัฒนา ต่อยอด นายปี่ใต้ สู่มืออาชีพ”

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จับมือ ‘ครูควน ทวนยก’ ศิลปินแห่งชาติ “พัฒนา ต่อยอด นายปี่ใต้ สู่มืออาชีพ”

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จับมือ ‘ครูควน ทวนยก’ ศิลปิน…

Read More

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จัดสัมมนาประวัติศาสตร์สงขลา

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จัดสัมมนาประวัติศาสตร์สงขลา เทียบเชิญน…

Read More

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จัดเสวนา “ทวดช้าง”  สะท้อนศรัทธา ความเชื่อท้องถิ่น

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จัดเสวนา “ทวดช้าง”  สะท้อนศร…

Read More

 สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จับมือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเวทีเสวนามหกรรมรามเกียรติ์

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ผนึกกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เสวนามหกรรมราม…

Read More