สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมตลาดลงพื้นที่รณรงค์ “ไทยชนะ”

  วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดย สำนักปลัด…

Read More