ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.9 /วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ

  สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล…

Read More