สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการปี 2562 ในภาคใต้

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562  ณ ห้องสันติภาพ  ชั้น …

Read More