สาธารณสุขจังหวัดสงขลาเร่งคัดกรองเชิงรุก ตรวจหาเชื้อโควิด-19 กลุ่มประชาชนและแม่ค้าในตลาด

สาธารณสุขจังหวัดสงขลาเร่งคัดกรองเชิงรุก ตรวจหาเชื้อโควิด-19 …

Read More