สรุปสถิติอุบัติเหตุ 7 วันช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2560 ของจังหวัดสงขลา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สรุปสถิติอุบัต…

Read More