สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยา คนตาบอดในพื้นที่จังหวัดสงขลา

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยา คนตาบอดในพื้นที่จังหวัดสงขลา

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยมอบถุงยังชีพ 140 ชุด พร้อมเงินจำนวน 70…

Read More

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบถุงยังชีพและเงินสดให้กับผู้พิการทางสายตาในพื้นที่จังหวัดสงขลา

สมาคมคนตาบอด

     สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบถุงยังชีพ…

Read More