สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา มอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับจังหวัดสงขลา

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา มอบเวชภัณฑ์

“ยามยากพบมิตรแท้ ประชาชนชาวภาคใต้และประชาชนอู่ฮั่นช่วยเหลือซ…

Read More

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา มอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา มอบเวชภัณฑ์&…

Read More

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธาราณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา มอบอุปกรณ์ทางแพทย์ ให้กับ ศอ.บต.

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธาราณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา มอบอุปกรณ์ท…

Read More