สดร. เผยผลงานวิจัยจากกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติที่จีนศึกษา “ดาวเคราะห์นอกระบบที่กำลังสลายตัว”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงว…

Read More