สดร. ชวน “ตั้งชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ” ชูความเป็นไทยร่วมเป็นหนึ่งในเอกภพ

สดร. ชวน “ตั้งชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ”  ชูควา…

Read More