สงขลา มอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ “โรงแรมปลอดบุหรี่ 100%”

รองผู้ว่าฯ สงขลา มอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ “…

Read More