สงขลาผลักดัน เกาะหนู เกาะแมว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

จังหวัดสงขลา หารือแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวเกา…

Read More