ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำสู่ทะเลอ่าวไทย 170,000 ลิตร/นาที

ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม พร้อมจับ…

Read More