ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เตือนประชาชนเตรียมพร้อม…

Read More