ศิษยานุศิษย์ร่วมต้อนรับเจ้าคณะอำเภอสทิงพระ เจ้าอาวาสวัดพะโคะ

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม  2562  เวลา 10.30 น.  วั…

Read More