ศอ.บต. สนับสนุนปลูกพืชพลังงาน สู่ความต้องการตลาดโรงไฟฟ้าในพื้นที่ หวังให้มีการใช้พื้นที่ว่างเปล่าสร้างรายได้

ศอ.บต. สนับสนุนปลูกพืชพลังงาน สู่ความต้องการตลาดโรงไฟฟ้าในพื…

Read More