ศอ.บต. ผนึกความร่วมมือกับองค์กรสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับการทำงานด้านบทบาทสตรีมุสลิมมากยิ่งขึ้น

ศอ.บต. ผนึกความร่วมมือกับองค์กรสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไ…

Read More