รองผู้ว่าฯ สงขลา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ต้องกักกันตัวจากสถานการณ์โควิด-19 

รองผู้ว่าฯ สงขลา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ต้องกักกันตัวจากสถานการณ์โควิด-19 

รองผู้ว่าฯ สงขลา ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ต้องกักกันตั…

Read More