รองผู้ว่าราชการจ.สงขลา มอบนโยบายและให้โอวาทแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ในทัณฑสถานเพื่อให้กลับตนเป็นพลเมืองดี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และให้โอว…

Read More