รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลและมอบนโยบาย

  วันนี้ (10 มี.ค.64) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี…

Read More