รมว.อว. เยือน มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษ “พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย”

รมว.อว. เยือน มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษ “พระมหากษัตริย์กับค…

Read More