รมว.มหาดไทย ลงพื้นที่สงขลา มอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

รมว.มหาดไทย ลงพื้นที่สงขลา มอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวง…

Read More