ม.หาดใหญ่ จัดแถลงข่าว “เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 5” 

ม.หาดใหญ่ จัดแถลงข่าว “เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุขจังห…

Read More