ม.ทักษิณ ร่วมมือสนง.จัดหางานจังหวัดสงขลา อบรมหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากผงชงเครื่องดื่ม”

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา อบรมหล…

Read More