ม.ทักษิณ เพาะพันธุ์ปลาก้างพระร่วง ด้วยวิธีการใช้ฮอร์โมนผสมเทียม สำเร็จเป็นครั้งแรกในภาคใต้  

ม.ทักษิณเพาะพันธุ์ปลาก้างพระร่วง

ม.ทักษิณเพาะพันธุ์ปลาก้างพระร่วงด้วยวิธีการใช้ฮอร์โมนผสมเทีย…

Read More