ม.ทักษิณ เพาะพันธุ์ปลาก้างพระร่วง ด้วยวิธีการใช้ฮอร์โมนผสมเทียม สำเร็จเป็นครั้งแรกในภาคใต้  

ม.ทักษิณเพาะพันธุ์ปลาก้างพระร่วง
Spread the love

ม.ทักษิณเพาะพันธุ์ปลาก้างพระร่วงด้วยวิธีการใช้ฮอร์โมนผสมเทียม สำเร็จเป็นครั้งแรกในภาคใต้  

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ปลาก้างพระร่วง ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่นิยมเลี้ยงเพื่อความสวยงามและสามารถส่งออกได้ในอนาคต  

ม.ทักษิณเพาะพันธุ์ปลาก้างพระร่วง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ศึกษาการเพาะพันธ์ปลาก้างพระร่วงโดยวิธีการใช้ฮอร์โมนผสมเทียม ลูกปลาสามารถฟักออกมาเป็นตัว และอนุบาลจนเติบโตได้เป็นผลสำเร็จ  ภายในเวลา 2 เดือน พบว่าลูกปลาที่ฟักออกจากไข่สามารถเติบโตจนมีความยาวลำตัวถึง 3 เซนติเมตร  โดยลูกปลาก้างพระร่วงจากการผสมพันธุ์ชุดแรกนี้ เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตในโครงการวิจัยเรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาก้างพระร่วงในโรงเพาะฟักและการพัฒนาเป็นปลาสวยงามเพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับเทศบาลตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยได้รับงบประมาณการวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

ม.ทักษิณเพาะพันธุ์ปลาก้างพระร่วง

ปลาก้างพระร่วง เป็นปลาสวยงามชนิดหนึ่งที่นักเลี้ยงปลาตู้นิยมนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีลักษณะที่แปลก คือ มีลำตัวที่โปร่งใส จนสามารถมองเห็นอวัยวะภายในได้อย่างชัดเจน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น “ปลาที่ตัวใสที่สุดในโลก” ก็ว่าได้ และที่สำคัญคือเลี้ยงง่ายและราคาไม่แพงนัก สามารถพบปลาก้างพระร่วงนี้ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติทางภาคใต้แถบจังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง และสงขลา พบมากในบริเวณอำเภอเขาชัยสน จ.พัทลุง ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคมของทุกปี  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 ต.บ้านพร้าว  อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์/แฟกซ์ (074) 609607 หรือติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม โทร.084-7503986 ksuphada@yahoo.com , suphada.k@tsu.ac.th 

ม.ทักษิณเพาะพันธุ์ปลาก้างพระร่วง ม.ทักษิณเพาะพันธุ์ปลาก้างพระร่วง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts