มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้งหาดใหญ่ มอบสิ่งของอุปโภคให้แก่ สภ.จะนะ

มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ้งหาดใหญ่ มอบสิ่งของอุปโภคให้แก่ สภ.จะ…

Read More