มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นการแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เดินหน้าสร้างความเข้าใจและรับ…

Read More