มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับสำนักเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัด

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับสำนักเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เปิ…

Read More