มรภ.สงขลา อบรมฟรี แปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด  หวังสร้างอาชีพให้คนท้องถิ่น

มรภ.สงขลา อบรมฟรี แปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด  หวังส…

Read More