มรภ.สงขลา ผุดแนวคิดห้องสมุดสีเขียว ดึงเด็กรุ่นใหม่เรียนรู้วิถีเกษตรตามแนวพระราชดำริ

มรภ.สงขลา ผุดแนวคิดห้องสมุดสีเขียว ดึงเด็กรุ่นใหม่เรียนรู้วิ…

Read More