มรภ.สงขลา ประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1

มรภ.สงขลา ประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น…

Read More

มรภ.สงขลา ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ฯผนึกมหา’ลัยกลุ่มภาคี ร่วมบูรณาการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน

          &nbsp…

Read More