มทร.ศรีวิชัย คิดค้น “นวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ” บีบอัดลดปริมาณอัตโนมัติ  

มทร.ศรีวิชัย คิดค้น “นวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ” บีบอัดลดปริมาณอัตโนมัติ  

มทร.ศรีวิชัย คิดค้น “นวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ” บีบอัดลดปริมาณอ…

Read More