พี.เอฟ.พี. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “จูงมือน้อง…ไปสวนสัตว์”

พี.เอฟ.พี. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “จูงมือน้อง&#8230…

Read More