พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่&nbsp…

Read More