พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายอมร  วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลปฏิบั…

Read More