พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นำผู้ประกอบการ ศึกษาดูงานด้านการค้าชายแดน ไทย – เมียนมา -ลาว

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย สร้างเครือข่ายการค้าชายแดน นำผู้ประกอ…

Read More