พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก จัดตั้งโรงครัวช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่อ.เทพา

จากสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ที่กำลังเกิดขึ้น…

Read More