พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี รับขบวนรถไฟฟ้าโมโนเรลขบวนแรก สายสีชมพู และสายสีเหลือง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี รับขบว…

Read More