พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO 

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังห…

Read More