พระบรมราชโองการ ทรงตั้งสมณศักดิ์ พระครูวิจารณ์ธรรมโสภณ เจ้าคณะตำบลพะวง รองเจ้าอาวาสวัดสระเกษ อำเภอเมืองสงขลา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีต้อนรับ และฉลอง พระ…

Read More